Antigriz lúgos tisztítószer 1 liter

Cikkszám:
SEP 010
2 899 Ft

 

ANTIGRIZ

Erősen lúgos folyékony tisztítószer zsíros szennyeződések ellen

 

- különösen hatásos szerves szennyeződések, olajos, zsíros lerakódások ellen

- nagy koncentrációjú

- korróziógátló tartalmú, védi az alumínium-felületeket

- minden lúgálló felületen alkalmazható

Alkalmazása: Hatásosan oldja a medence falára lerakódott zsíros, olajos lerakódásokat és kozmetikai szerek maradványait. Eltávolítja a rozsdafoltokat. 200-500 ml tisztítószert 10 l meleg vízben feloldunk, és ezzel az oldattal a tisztítandó felületet átdörzsöljük. A feloldott szennyeződést a medence faláról le kell törölni, vízzel alaposan leöblíteni. Erős szennyeződés esetén csökkentsük le a medence vízszintjét, és a tisztítást tömény vegyszerrel végezzük. Ügyeljünk, hogy a tisztítószer, és a feloldott szennyeződés ne kerüljön a medence vizébe!

Figyelmeztető mondatok: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P260 - A permet belélegzése tilos. P303+361+353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+351+338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P405 - Elzárva tárolandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az adott ország szabályozásának megfelelően.

Tartalom: nátrium-hidroxid ≥5-≤10%, zsíralkohol-poliglikoléter 1-2,5%, alkoholok, C12-15, etoxilált 1-2,5%, nátrium-lauril-éter-szulfát 1-2,5%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: + 36 1 206-5600

Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

 

 

További információ
Cikkszám:SEP 010
Write Your Own Review
You're reviewing:Antigriz lúgos tisztítószer 1 liter
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok