Aquachlor nagy kiszerelésű hipó vegyszeradagolóhoz 4x5 kg

Cikkszám:
HYP 450
20 999 Ft

Óriási választék: több mint 200 medence

Várható kiszállítás: 3-7 munkanap

 

100%-os pénzvisszafizetési garancia

Szakértői segítség üzleteinkben

 

 

AQUACHLOR

Folyékony klórozószer

 

AUTOMATA VEGYSZERADAGOLÓHOZ!

 

- 150 g/l aktív-klór tartalommal, a klórszint beállításához

- speciális minőségű

- a pH-értéket intenzíven emeli

Tartós klórozáshoz hígítatlanul, közvetlenül a szállítóedényből adagolható. Az adagoló-szivattyú beállítása függ a medence terheltségétől, a klór bomlási sebességétől. Az adagolás optimalizálható automatikus klórszint és pH érték szabályzó beépítésével.

Alkalmazás: Első feltöltésnél adagoljunk minden 10 m3 vízmennyiséghez 30 ml vegyszert. A fertőtlenítő hatás fenntartása érdekében a szabad klór értéket folyamatos adagolással, állandó ellenőrzés mellett tartsuk 0,6-1 mg/l között. Ideális pH-érték 7,2-7,6.

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére!

Tárolás: Napfénytől és sugárzó hőtől védett, hűvös helyen kell tárolni. Nem megfelelő tárolás esetén a klórtartalom rövid időn belül elbomlik.

 

Figyelmeztető mondatok: H314-Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400-Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EUH 031-Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P260- A gőzök/permet belélegzése tilos. P273-Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280-Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338-SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310-Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

 

Tartalom: Nátrium-hipoklorit 15%, Nátrium-hidroxid 10%. 100 g termék biocid anyag tartalma 15 g.

Forgalmazza: AQUALING Kft. 1117. Bp. Hunyadi János u 4.

Tel.: + 36 206-5600, Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Minőségét megőrzi: A gyártástól számított 3 hónapig.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:HYP 450
Write Your Own Review
You're reviewing:Aquachlor nagy kiszerelésű hipó vegyszeradagolóhoz 4x5 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok