Aquadol vízvonal tisztító minden medence típushoz 1 kg

Cikkszám:
DOL 010
3 299 Ft

 

 

Medenceperem tisztító

 

- hatékonyan oldja a medencék falára lerakódott zsíros szennyeződéseket, por és olajos lerakódásokat.

- alkalmas műanyag és fóliás medencék tisztítására is

- lúgos kémhatású súrolópor

Alkalmazása: A tisztítandó felületet benedvesítjük, az AQUADOL-t nedves ruhára vagy kefére szórjuk, majd erősen átdörzsöljük, majd vízzel alaposan leöblítjük. Ügyeljünk, hogy a tisztítószer ne kerüljön a medence vizébe.

 

Figyelmeztető mondat:

H315: Bőrirritáló hatású.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalom: nátrium-karbonát >30%

anionos felületaktív anyag 5-≤15%

kókuszzsírsav-dietanolamid <5%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel: + 36 206-5600 Fax: + 36 371-1515 Származási hely: EU

 

További információ
Cikkszám:DOL 010
Garancianincs
Write Your Own Review
You're reviewing:Aquadol vízvonal tisztító minden medence típushoz 1 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok