Aqualux A aktív oxigénes fertőtlenítő 1 kg

Cikkszám:
LUA 210
7 600 Ft

 

AQUALUX A

Aktív oxigénes fertőtlenítőszer, védi az uszodavíz tisztaságát a
baktériumok, gombák, algák ellen

- klórmentes, 20 g-os tabletta

- az aktív oxigénes vízfertőtlenítő eljárás “A” komponense, kizárólag az AQUALUX B vegyszerrel együtt használható!

Alkalmazása: Beltéri medencékhez különösen ajánlott, szagtalan, nem ingerli a szemet. Első alkalommal 10 m3 vízhez 200 g AQUALUX A és 300 ml AQUALUX B. Folyamatos adagolásnál 10 m3 vízhez hetente 100 g AQUALUX A és kéthetente 100 ml AQUALUX B. Masszázs- és pezsgőmedencéknél a térfogatnak megfelelő vegyszerigényt ki kell számolni. A kiszámított mennyiségnél az AQUALUX A esetében gyakrabban és bővebben adagoljunk, lehetőleg esetenként. Oxigénes vízelemző használata szükséges, ajánlott aktív oxigén szint 3,0-8,0 mg/l

 

Figyelmeztető mondat

H271: Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335: Légúti irritációt okozhat.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P220: Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 304+340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tartalom: Kálium-peroxo-monoszulfát 99%

100 g termék biocid anyag tartalma 99 g.

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: + 36 1 206-5600

Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:LUA 210
Write Your Own Review
You're reviewing:Aqualux A aktív oxigénes fertőtlenítő 1 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok