Aquamax oxigénes vízkezelő 5 liter

Cikkszám:
MAX 050
szemelyes-vegyszer2
8 299 Ft

 

AQUAMAX

Aktív oxigénes fertőtlenítőszer

- folyékony, klórmentes

- nem ingerli a szemet, nem habzik

- különösen ajánlott fedett medencék számára

Alkalmazása: 10 m3 vízhez első alkalommal 1500 ml, utána hetente a javasolt mennyiség minimum 750 ml. A legkedvezőbb fertőtlenítő hatást a 7,2-7,6 medencevíz pH-érték között éri el. A terheléstől és a hőmérséklettől függően 50 mg/liter H2O2 koncentráció alatt az AQUAMAX fogyást pótolni kell. Hűvös, száraz helyen tartandó! Masszás- és pezsgőkádaknál a térfogatnak megfelelő vegyszerigényt ki kell számolni. Oxigénes vízelemző használata szükséges! Az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzornak a lakossági személyek általi megszerzése, birtoklása vagy felhasználása a vonatkozó jogszabály szerinti korlátozás tárgyát képezi.

Figyelmeztető mondatok: H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P405: Elzárva tárolandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: hidrogén-peroxid 8-18%, dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid <1%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: + 36 1 206-5600 Származási hely: EU

Fax:+ 36 1 371-1515 OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:MAX 050
Custom Stock Statusszemelyes-vegyszer2
Write Your Own Review
You're reviewing:Aquamax oxigénes vízkezelő 5 liter
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok