Devízkő-Gél vízkőoldó szer 10 kg

Cikkszám:
DVG 100
25 999 Ft

 

DEVÍZKŐ-GÉL

Speciális vízkőoldó

 

Folyékony tisztítószer. Medencék és vizes helységek függőleges falának tisztítószere. Eltávolítja a vízkőlerakódásokat. A szokványos medence burkolatokat nem károsítja. Alkalmas medencék környékének, zuhanyzók, szaunák stb. tisztítására. Ne használjuk zománcozott felületekre, finomra csiszolt termés- és műkőre. Egyéb érzékeny felületen végezzünk próbatisztítást.

Alkalmazás: Függőleges felületek tisztításánál szivaccsal, vagy műanyag ecsettel bekenjük a tisztítandó felületet és 5-10 percig hagyjuk hatni a felületen (ne hagyjuk megszáradni!), azután a felületet vízzel öblítsük le. Tárolás: hűvös, fagymentes helyen.

 

Figyelmeztető mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351 +338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P 310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

 

Tartalom: foszforsav 7-8,5%, citromsav 3,4%, glikolsav 3,8-4,2%, 1-hidroxietán-1,1-difoszfonsav 5-6%, dietilénglikolmonobutil-éter 0,8-1,0%, ecetsav <0,6%

Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: OTH 5866-10/2008.

 

További információ
Cikkszám:DVG 100
Write Your Own Review
You're reviewing:Devízkő-Gél vízkőoldó szer 10 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok