Duo Mix Tabs kettős hatású klóros fertőtlenítő 5x120 g tabletta

Cikkszám:
DMT 006
5 400 Ft

 

DUO MIX TABS

Lassan és gyorsan oldódó klórtartalmú tabletták

 

kétféle tabletta egy csomagban

56 % és 90 % aktív klórtartalommal fertőtlenít

megelőzi az algák megtelepedését

4 db lassan oldódó 20 grammos klórtabletta és 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta egy textilzsákba csomagolva. A lassan oldódó tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat a baktériumok, vírusok és gombák ellen, a gyorsan oldódó tabletták azonnali fertőtlenítést biztosítanak. Nagyon egyszerű a használata. Minden szűrőtípushoz alkalmazható.

Alkalmazás: 1 textilzsák 10 m3 medencevízhez hetente. A pH-értéket és a klórszintet rendszeresen mérni kell. Ideális klórtartalom: 0,6-1,0 mg/l. Ideális pH-érték: 7,2-7,6. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges.

 

Figyelmeztető mondatok: H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H302: Lenyelve ártalmas. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261: Kerülje a por belélegzését.

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312: LENYELÉS ESETÉN, Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405: Elzárva tárolandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően

 

Tartalom: triklórizocianursav 66%, nátrium-diklór-izocianurát 33%

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Tel: + 36 1 206-5600, Fax: + 36-1-371-1515 Származási hely: EU

 

OTH engedélyszáma: OTH 3588-2/2009.

Minőségét megőrzi: 31. 12. 2026.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:DMT 006
Write Your Own Review
You're reviewing:Duo Mix Tabs kettős hatású klóros fertőtlenítő 5x120 g tabletta
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok