Duo Plus Tabs kettős hatású klóros fertőtlenítő 5x200 gr tabletta

Cikkszám:
DPT 010
5 999 Ft

 

 • Kétfázisú klórtartalmú tabletta az azonnali és elnyújtott hatású fertőtlenítéshez

  kettős hatású 200 g-os tabletta

  a kék fázis 56 % aktív klórtartalommal, a fehér fázis 90 % aktív klórtartalommal fertőtlenít

  megelőzi az algák megtelepedését

  Kettős hatást fejt ki a medencevízben. A kék fázis gyorsan oldódik, és azonnali fertőtlenítést biztosít. A fehér fázis lassan oldódik, és hosszabb ideig fejti ki hatását a baktériumok, vírusok és gombák ellen. Minden szűrőtípushoz alkalmazható, egyszerűen adagolható.

  Alkalmazása: Első alkalommal 2 tabletta 10-30 m3 medencevízhez, folyamatos adagolásnál 1 tabletta 10-30 m3 vízhez 10-14 naponta a szkimmer kosárba, vagy az úszó vegyszeradagolóba helyezve. A pH-értéket és a klórszintet rendszeresen meg kell mérni. Soha ne dobjuk a tablettát közvetlenül a medencébe, mert kifakítja a burkolat színét. Ideális klórtartalom: 0,6-1,0 mg/l. Ideális pH-érték: 7,2-7,6. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges. A termék közösségi fürdővízben is alkalmazható, ha a vízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

   

  Figyelmeztető mondatok:

  H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

  Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

  P261 Kerülje a por belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

  P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

  Tartalom: triklórizocianursav 66%, nátrium-diklór-izocianurát 33%

  100 g termék biocid anyag tartalma 66 g triklórizocianursav és 33 g nátrium-diklór-izocianurát

  Forgalmazza: Aqualing Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

  Tel: +36-1206-5600, Fax: +36-1371-1515 Származási hely: EU

  OTH engedélyszáma: OTH 3587-3/2009.

  Minőségét megőrzi: 31. 12. 2026.

   

  Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

   

További információ
Cikkszám:DPT 010
Write Your Own Review
You're reviewing:Duo Plus Tabs kettős hatású klóros fertőtlenítő 5x200 gr tabletta
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok