Filtarex filtertisztító 5 l

Cikkszám:
REX 050
3 800 Ft

 

FILTAREX

Szűrőpatron tisztító folyadék masszázskádakhoz

 

Alkalmazás: A tisztítószert egy műanyag vödörben forró vízzel a kétszeresére hígítjuk, és a masszázskádból kiszerelt papír szűrőpatront beleállítjuk. 30 perc múlva megfordítjuk és újabb 30 percig állni hagyjuk. Ezután a szűrő lamelláit gumikesztyűs kézzel átdörzsöljük, majd kiöblítjük. Ha a tisztítás nem érte el a kellő hatást, ismételjük meg.

A szűrőbetétet rendszeresen ellenőrizni kell, átlagos használatnál kéthetente tisztítsuk! Amennyiben a szűrőbetét nagyon elpiszkolódik, kilyukad vagy összetörik, ki kell cserélni! Ne használjuk a masszázskádat elpiszkolódott, sérült vagy lyukas szűrőpatronnal, mert ez a vízforgató meghibásodásához vezethet!

 

Figyelmeztető mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Tartalom: Trinátrium-foszfát 20%

Forgalmazza: AQUALING Kft. 1117. Bp. Hunyadi János u 4. Tel.: 206-5600 www.pontaqua.com Származási hely: EU

 

További információ
Cikkszám:REX 050
Garancianincs
Write Your Own Review
You're reviewing:Filtarex filtertisztító 5 l
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok