Metal-Ex vastartalom csökkentő 1 liter

Cikkszám:
MAG 010
3 700 Ft

 

METAL-EX

A medencevíz oldott fémtartalmának csökkentésére

- A medencevíz fémtartalmának csökkentése

- Csökkenti az összkeménységet

- Fémkiválások, elszíneződés, vízkőkiválás eltávolítása, megakadályozása

Száraz lerakódások eltávolíthatók a felületre helyezett, METAL-EX-el átitatott ronggyal. A METAL-EX feloldja a vízkövet és 1 órás kezelés után könnyen lemosható. Szerves lerakódásokra nem hatásos. Ha a felületre helyezett, METAL-EX-szel átitatott rongy hatására a folt 5-10 perc után halványodik, akkor valószínűleg fémlerakódás.

Alkalmazás: 0,3-0,6 liter/10 m3, max. 0,6 liter/10 m3. Családi medencék esetében a vegyszert járó vízforgató mellett a szkimmerbe, vagy a medence több pontján a vízbe öntjük. Ideális pH-érték: 7,5 felett. Tárolás eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen, napfénytől védve. A termék közösségi fürdővízben is alkalmazható, ha a vízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket. A keletkező hulladékvizet hígítatlanul illetve közvetlenül nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornahálózatba engedni.

 

Figyelmeztető mondatok: H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H302: Lenyelve ártalmas. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó előírások:

P234 Az eredeti edényben tartandó

P264 használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.

P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.

 

Tartalom: Hidroxietilén-1,1-difoszfonsav 35%

Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: 206-5600 Fax: 371-1515

Származási hely: EU

Nyilvántartási szám: BP/FNEF-TKI/01317-2/2019.

 


További információ
Cikkszám:MAG 010
Write Your Own Review
You're reviewing:Metal-Ex vastartalom csökkentő 1 liter
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok