MinuszaPH pH csökkentő 6 kg

Cikkszám:
PHM 060
5 100 Ft

 

MINUSZAPH

PH MINUS

A medencevíz pH-értékének csökkentésére

 

- hosszú ideig eltartható szilárd termék

- gyorsan és melléktermék nélkül oldódik

Alkalmazása: Csak feloldva alkalmazandó! Az oldatot a szkimmerbe, vagy a medence több különböző pontján adagoljuk a vízbe. 10 m3 medencevíz pH értékének 0,1 tizeddel történő csökkentéséhez 100 g MINUSZAPH szükséges. Ideális pH-érték: 7,2-7,6. Ha a pH-érték 7,6-nál magasabb, adagoljunk MINUSZAPH-t. A pH-érték beállításához vízelemző használata szükséges! Legfeljebb 70 m3 medence térfogatig használható, nagyobb medencék esetén csak elkészített oldatként, adagoló berendezés segítségével alkalmazható. A termék használata során a fürdővízben egyik paraméter koncentrációja sem haladhatja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

 

Figyelmeztető mondat:

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Tartalom: nátrium-hidrogén-szulfát 100%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4. Tel:+ 36 1 206-5600

Fax: + 36 1 371-1515

Származási hely: EU

A termék minősége megfelel az MSZ EN 16038:2013 szabványnak.

 

 

További információ
Cikkszám:PHM 060
Write Your Own Review
You're reviewing:MinuszaPH pH csökkentő 6 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok