Multi Mix Tabs négyes hatású medence vegyszer 5x120 g tabletta

Cikkszám:
MMT 006
5 400 Ft

 

MULTI MIX TABS

Tabletták textilzsákban – négyféle hatás

 

  • Higiénikus adagolás

  • Egy mozdulat négyféle hatás

  • Baktériumok, algák és gombák ellen

  • Csillogó pelyhesítés

2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta és 4 db hármas hatású 20 grammos tabletta egy textilzsákba csomagolva. A sokkoló klórtabletták azonnali fertőtlenítést biztosítanak, a lassan oldódó tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat a baktériumok, algák és gombák ellen, és pelyhesítőszert is tartalmaznak.

Alkalmazás: 1 textilzsák 10 m3 medencevízhez hetente úszó vegyszeradagolóba vagy a szkimmer kosárba helyezve. Nem kell mérni, csak a zsákot hetente cserélni. Ideális pH érték 7,2-7,6. Ideális klórtartalom: 0,6 -1 mg/l.

 

Figyelmeztető mondatok:

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261 Kerülje a por belégzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: triklórizocianursav 64%, réz-szulfát 1,6%, nátrium-diklór-izocianurát 32%

100 g termék biocid anyag tartalma 64 g triklórizocianursav 1,6 g réz-szulfát és 32 g nátrium-diklór-izocianurát.

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4. Tel: + 36 1 206-5600,

Fax: +36-1-371-1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: 9650-2/2012

Minőségét megőrzi: 31.12.2026.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:MMT 006
Write Your Own Review
You're reviewing:Multi Mix Tabs négyes hatású medence vegyszer 5x120 g tabletta
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok