Oxi Trio Tabs kombinált oxigénes fertőtlenítő szer 5x125 g tabletta

Cikkszám:
OTT 006
7 899 Ft

Óriási választék: több mint 200 medence

Várható kiszállítás: 3-7 munkanap

 

100%-os pénzvisszafizetési garancia

Szakértői segítség üzleteinkben

 

OXI TRIO TABS

Háromféle tabletta textilzsákban - hármas hatás

 

  • Higiénikus adagolás

  • Egy mozdulat hármas hatás

  • Baktériumok, gombák, algák ellen

  • Csillogó pelyhesítés

Aktív oxigénes 20 grammos tabletták, gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletták és 25 grammos pelyhesítő tabletta egy textilzsákba csomagolva. Hosszantartó fertőtlenítő hatás a baktériumok és gombák ellen, a gyorsan oldódó tabletták sokkoló klórozást, a pelyhesítő tabletták kristálytiszta vizet biztosítanak. Csak homokszűrőknél alkalmazzuk.

Alkalmazás: 1 textilzsák 10 m3 medencevízhez hetente az úszó vegyszeradagolóba vagy a szkimmer kosárba helyezve. Nem kell mérni, csak hetente a tasakokat cserélni.

 

Figyelmeztető mondatok: H271 - Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H302 - Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 - Légúti irritációt okozhat. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH - 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

EUH-206-Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P220: Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P303+361+353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 304+340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 - Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 - Elzárva tárolandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: kálium-peroxo-monoszulfát 50%, nátrium-diklór-izocianurát 33%, alumínium-szulfát 8,3%

100 g termék biocid anyag tartalma kálium-peroxo-monoszulfát 50 g, nátrium-diklór-izocianurát 33 g.

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel: + 36 1 206-5600, Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: KEF-9648-2/2012

 

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:OTT 006
Write Your Own Review
You're reviewing:Oxi Trio Tabs kombinált oxigénes fertőtlenítő szer 5x125 g tabletta
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok