Randperfect lúgos vízvonaltisztító 10 kg

Cikkszám:
PAD 610
40 000 Ft

A csomagot várhatóan 4 munkanap alatt szállítjuk házhoz!
Házhozszállítás információk

Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írjon egy üzenetet nekünk >>

Csomag visszaküldés és pénz visszafizetés.
Részletek az Ügyfélszolgálat oldalunkon.

 

RANDPERFECT

Vízvonaltisztító folyadék medencékhez

Különösen hatásos, felületkímélő, lúgos tisztítószer szerves szennyeződések, olajos, zsíros lerakódások ellen. Alkalmazható fóliás és merevfalú műanyag medencékhez, csempével burkolt medencéhez.

Alkalmazás: Vízvonal tisztításakor a vízszintet csökkentsük le. A vegyszert az oldatba mártott szivaccsal vagy ronggyal felvisszük a felületre, végül vízzel alaposan lemossuk. Ügyeljünk, hogy a termék ne kerüljön a medence vizébe! Tárolás: hűvös, fagymentes helyen.

 

Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: Butil-glikol 10-25 %, Izopropil-alkohol 10-25 %, Zsíralkohol-poliglikoléter 2,5-10 %

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Tel: + 36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

 

További információ
Cikkszám:PAD 610
Write Your Own Review
You're reviewing:Randperfect lúgos vízvonaltisztító 10 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok