Saniclin általános szaniter és csempe tisztítószer 10 kg

Cikkszám:
TAK 110
40 000 Ft

 

SANICLIN

Általános és egészségügyi folyékony tisztítószer

 

Aktív ásványi savakkal hatékonyan eltávolítja a vízkőfoltokat csempéről, járólapról. A szennyeződéseket, lerakódásokat és a rozsdafoltokat gyorsan és alaposan eltávolítja a mellékhelyiségben, mosdó- és zuhanyzó-helyiségekben. Ajánlott csaptelepek, csempe és járólap tisztítására. Kiválóan alkalmas nemesfémfelületek tisztántartására.

Alkalmazás:

A takarítás jellegétől és a szennyeződések mértékétől függően különböző hígítási arányban használható. Nagytakarításhoz 1:3 arányú, általános takarításhoz 1:5-1:20 hígításban használjuk. Rövid ideig a felületen hagyjuk, majd bő vízzel leöblítjük. A SANICLIN fénylővé varázsolja a csempét, kőpadlót, csaptelepeket, a porcelán és nemesfém felületeket.

Figyelem! Zománcozott felület, egyes mintás csempék és érzékeny bevonatok tisztításakor végezzünk alkalmassági próbát kis felületen, nagy hígítású vegyszerrel! Tárolás: hűvös, fagymentes helyen.

 

Figyelmeztető mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: foszforsav 10-25%, zsíralkohol-poliglikoléter 1-2,5%.

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: 206-5600 Fax: 371-1515 Származási hely: EU

 

További információ
Cikkszám:TAK 110
Write Your Own Review
You're reviewing:Saniclin általános szaniter és csempe tisztítószer 10 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok