Steelblank nemesfém felület tisztító 10 kg

Cikkszám:
PAD 510
29 000 Ft

 

Nemesfémtisztító

  • Nemesfém, króm és savállóacél felületek tisztításához
  • Sósavmentes
  • Gyors, erőteljes hatású
  • Eltávolítja az ásványi eredetű lerakódásokat
  • Kefés gépi és kézi tisztításhoz egyaránt alkalmazható
  • 10 kg-os kiszerelés

Alkalmazás: Nagytakarításhoz 1:1 hígításig, általános tisztításhoz 1:10 hígításig, vízkő eltávolításhoz 1:1 - 1:3 hígításig. Csaptelepeknél, nemesfém-karimáknál, krómrészeknél a STEELBLANC-ot nedves törlőrongyra spricceljük, áttöröljük a felületet, majd nedves ruhával letöröljük, végül szárazra polírozzuk. Vigyázat! Cink, ón, alumínium és érzékeny felületekre ne alkalmazzuk!

  A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló H- mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló P- mondatok: Megelőzés: P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351 +338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P 310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tárolás:P405 Elzárva tárolandó. Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

   


  Hatóanyag: Foszforsav 20%

További információ
Cikkszám:PAD 510
Write Your Own Review
You're reviewing:Steelblank nemesfém felület tisztító 10 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok