Stonacid vízkőoldó 10 kg

Cikkszám:
PAD 110
27 000 Ft

 

STONACID

Kombinált savas, folyékony tisztítószer

Oldja a vízkő- és egyéb lerakódásokat a medencében. Medence körüli felületek, a medencéhez vezető közlekedők, zuhanyzó, fürdő, mellékhelyiségek tisztítására alkalmas. Eltávolítja az algákat és a rozsdafoltokat. Nem károsítja a klórkaucsuk- és műgyanta alapú festékbevonatot, ill. a műanyagokat. Különösen gazdaságos, mivel 1:30 arányig hígítható. A savakra érzékeny anyagokat, mint márvány, zománc, króm, acél, óvjuk a tisztítószertől! A szer gőzei elősegítik korróziót. A termék a medence vizébe ne kerüljön!

Alkalmazás: A terméket kizárólag a megadott célokra és a leírás alapján használjuk. A szennyeződés jellegétől és mértékétől függően 1:3-1:10 arányban vízzel hígítva felhordjuk, a felületet átdörzsöljük. A tisztító hatás fokozása érdekében használjunk meleg vizet. A tisztítást követően a felületet vízzel alaposan le kell öblíteni. A különösen szennyezett részeknél a felületkezelést megismételjük.

 

Figyelmeztető mondatok: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335: Légúti irritációt okozhat.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260: A gőzök/permet belélegzése tilos. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

 

Tartalom: sósav 10-25%, foszforsav 2,5-10%

 

Forgalmazza: AQUALING Kft. 1117. Budapest, Hunyadi János út. 4.

Tel.: + 36 1 206-5600 Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

 

További információ
Cikkszám:PAD 110
Write Your Own Review
You're reviewing:Stonacid vízkőoldó 10 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok