Starter set induló vegyszerkészlet családi medecéhez

Cikkszám:
VKL 100
10 999 Ft

A csomagot várhatóan 4 munkanap alatt szállítjuk házhoz!
Házhozszállítás információk

Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Írjon egy üzenetet nekünk >>

Csomag visszaküldés és pénz visszafizetés.
Részletek az Ügyfélszolgálat oldalunkon.

 

 

Induló vegyszerkészlet

Start Set

 

Alapvető vegyszerek fürdőmedencék vízkezeléséhez

Agenţi chimici indispensabile pentru menţinerea curăţeniei apei bazinelor

Osnovne hemikalije za obradu bazenske vode

 

HU:

Tartalma:

GYORSAKLÓR - gyorsan oldódó klórgranulátum medencék fertőtlenítéséhez 1 kg

Tartalom: Nátrium-diklór-izocianurát 97,5%. 100 g termék biocid anyag tartalma 97,5 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008

CAS Nr.: 51580-86-0

EU Nr.: 220-767-7

 

TARTAKLÓR - lassan oldódó klórtabletta 1 kg

Tartalom: Triklórizocianursav 99 %. 100 g termék biocid anyag tartalma 99 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008

CAS Nr.: 87-90-1

EU Nr.: 201-782-8

 

MINUSZAPH - pH értéket csökkentő vegyszer 1,5 kg

Tartalom: Nátrium-hidrogén-szulfát 100 %

A termék minősége megfelel az MSZ EN 16038:2013 szabványnak

CAS Nr.: 7681-38-1

EU Nr.: 231-665-7

 

ALGAÖL - algásodás megelőzésére 1 l

Tartalom: alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid 10%. 100 g termék biocid anyag tartalma 10 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008

CAS Nr: 68424-85-1

EU Nr.: 270-325-2

AQUACHEK - Vízelemző készlet a víz pH értékének és szabad klór tartalmának meghatározásához.

 

Figyelmeztető mondatok:

H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P260: A gőzök/permet belélegzése tilos. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P301+P312: Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: 1-206-5600 Fax: 1-371-1515 Származási hely: EU

Minőségét megőrzi: 31.12.2026.

 

Veszély jel: GHS 03, GHS 05, GHS 09

Veszély/Pericol/ Opasnost

 

EK-Címke/ EU Label: YVKL 100

Cikkszám/ Art.Nr.: VKL 100

EAN: 5998045505213

www.pontaqua.com

 

További információ
Cikkszám:VKL 100
Write Your Own Review
You're reviewing:Starter set induló vegyszerkészlet családi medecéhez
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok