Dekalcit vízkőoldó szer 1 liter

Cikkszám:
DEK 010
1 701 Ft

 

 

 

DEKALCIT

Savas tisztítószer medencékhez és vizes helyiségekhez

- hatékonyan oldja a szennyeződéseket, eltávolítja a zsír- és vízkőlerakódásokat

- alkalmas a medencék vízvonalán kialakuló csík eltávolítására

- savas kémhatású folyékony tisztítószer

Alkalmazása: a tisztítandó felületet benedvesítjük és a tömény tisztítószerrel a lerakódást feloldjuk. Célszerű szórófejes flakont használni. Nagy felületek tisztítására 1:5 arányú oldatot készítünk egy műanyag vödörben, felhordjuk és állni hagyjuk, ezután vízzel leöblítjük. Fém felületeken csak rövid ideig hagyjuk állni, utána gondosan öblítsük le! Érzékeny felületeken (kőburkolat, kerámia) végezzünk tisztítási próbát! Vízvonal tisztítása: 1:1 arányú oldatot készítünk egy műanyag vödörben és ezzel a szennyeződést átkeféljük. A feloldott szennyeződést le kell törölni! A termék a medence vizébe ne kerüljön!

Figyelmeztető mondat:

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P303+P361+P353 Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: foszforsav 15-20%, nátrium p-kumolszulfonát 1,4-1,6%

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Tel: + 36 1 206-5600, Fax: + 36 1 371-1515 Származási hely: EU

 

További információ
Cikkszám:DEK 010
Write Your Own Review
You're reviewing:Dekalcit vízkőoldó szer 1 liter
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok