Wintersleep Super 25 kg

Cikkszám:
TAP 250
50 999 Ft

 

WINTERSLEEP SUPER

 

Foszfátmentes téliesítőszer algák megtelepedése, vízkőlerakódás ellen

- medencék téliesítésére

- folyékony, klórmentes, enyhén habzó

- semleges kémhatású

- meggátolja a vízkőlerakódást és az algák, gombák, baktériumok elszaporodását

Alkalmazása: A téliesítőszer használata előtt tisztítsuk ki a medencét, állítsuk be a szabadklór tartalmat 3 mg/literre, a pH-t 7,2 értékre. Adagolása 10 m3 vízhez: 25 német keménységi fok (NK°) alatt 300 ml, 25 - 30 NK° között 400 ml, 30 NK° fölött 500 ml. A WINTERSLEEP SUPER alkalmazása nem gátolja meg a medence vizének befagyását! A téliesítőszer a tavasziasítás után néhány héttel bomlik le, addig a medence vize opálos és enyhén habos lehet. Hűvös, száraz és fagymentes helyen tartandó! Csak úszó/fürdőmedencékben alkalmazható, természetes kerti tavakban nem, az élővilágra veszélyes! Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére!

 

Figyelmeztető mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P303+P361+P353 Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid 20%.

100 g termék biocid anyag tartalma 20 g.

 

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: + 36 1 206 5600,

Fax: +36 1 371 1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008. Minőségét megőrzi: 31. 12. 2026.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

További információ
Cikkszám:TAP 250
Write Your Own Review
You're reviewing:Wintersleep Super 25 kg
Osztályozás

Nincsenek kapcsolódó blogposztok